De grenswaarde voor LAeq tussen 23.00 uur en 7.00 uur ingesteld op 35.0 dB(A)